Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Inbjudan till kamratträff vid Lv 4:s första förläggningsplats som var i Slottet, den äldre delen av Malmö stadsbibliotek. I Slottet hade Lv A 3 expedition och förläggning åren kring den 1 oktober 1942, då luftvärnet blev eget truppslag samtidigt som Lv 4 bildades.

Tidpunkten för träffen är då naturligtvis den 1 oktober, som 75 år efter bildandet infaller en söndag. Vi träffas mellan kl. 11.00 och kl. 15.00.

Program

Samling, välkomnande och kontant betalning vid minnesplattan på bibliotekets östra del mot Slottsgatan (förlängningen på Fersens väg norr Regementsgatan).
Minnesceremoni med kort tal, trumpeter och slagverk.
Utomhuskonsert med Hemvärnets musikkår Eslöv. Vid dåligt väder i konferenssalen.
Luftvärnets utveckling. Föredrag av fd luftvärnsinspektören Stig Schyldt i restaurangens konferenssal.
Lunch, kaffe och kaka från restaurang ”Kok&Bok”. Underhållning och mingel.

Pris för lunch, öl/vatten, kaffe och kaka: 100 kr/person (icke medlem 150 kr).
Anmäl dig omgående men senast den 25 september till:

Roland Jostrup tel. 0411-179 58 kamratforeningen@lv4.org

Endast allmänna och därmed avgiftsbelagda p-platser finns att tillgå i anslutning till biblioteket, så uppmaning till samtransport eller att använda allmänna kommunikationer.

Välkomna!