4-92
Foto: Fredrik Jacobson

Så minns vi Lv 4 (ISBN 91-630-8857-6)

Boken är utgiven av Lv 4 Kamratförening och kan beställas genom att sätta in 250:- på föreningens PlusGiro 24 56 99-4.
Ange ”Minnesbok” samt namn och adress på talongen.