Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Den 31 december är det 20 år sedan Lv 4 lades ner. Vi uppmärksammar detta på regementet i Ystad 31 december klockan 11:00 (i anslutning till vakten). Kaffe och samkväm efteråt på Militärhistoriska muséet (du behöver inte föranmäla dig).

Välkomna!